Κυριακή, 16 Μαϊος 2021

Ε Επικαιρότητα

ΑΝΕΤΧΑ: Υποστήριξη ανέργων

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη Ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής» στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία».

 

Στο πλαίσιο αυτής, ξεκινάει πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων,  το οποίο απευθύνεται σε 120 ανέργους, οι οποίοι θα καταρτιστούν στις εξής ειδικότητες:
1) «Οροφοκόμος»,
2) «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα»,
3) «E-commerce & hospitality sales & marketing»,
4) «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών»,
5) «Στέλεχος Επεξεργασίας μεταποίησης υγιεινή ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων»,
6) «Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ» (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας).

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής αποστολής των Αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Δευτέρα, 02/11/2020 έως την Παρασκευή, 20/11/2020 και ώρα 15:00.

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Νέα Μουδανιά

Email: info@halkidikinews.gr


To halkidikinews.gr είναι το πρώτο ειδησεογραφικό site στο νομό Χαλκιδικής και καθημερινά, από τον Μάιο του 2006, σας μεταφέρει αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα τις ειδήσεις στη Χαλκιδική.

 

Κοινωνικά Δίκτυα