Τρίτη, 18 Μαϊος 2021

Π Πολιτισμός

Γιορτάζει στα Ν. Ρόδα η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σκουπιώτισσας -ΦΩΤΟ-

Με λαμπρότητα γιορτάζουν την Απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τα Ν. Ρόδα και την ιστορική ιερά εικόνα της Παναγίας της Σκουπιώτισσας, την οποία πρόσφυγες μετέφεραν από τα Σκουπιά της Μ. Ασίας. 

Απόψε, μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό έγινε  λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας σε κεντρικούς δρόμους των Νέων Ρόδων. Αύριο θα τελεστεί πανηγυρική Θ. Λειτουργία.

 

Η Ιστορία της Ιεράς Εικόνας 

Μία ἀπὸ τὶς σεβάσμιες καὶ θαυματουργικὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας, ποὺ κατὰ τὴν παράδοση χρονολογεῖται γιὰ πολὺ παλαιά, τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀποστόλων, εἶναι καὶ ἡ Παναγία ποὺ εὑρίσκεται τώρα στὸ χωριὸ Νέα Ῥόδα τῆς Χαλκιδικῆς.

 

Τὰ Σκοπιὰ συγκαταλέγοντο μεταξὺ τῶν προοδευτικῶν χωρίων τῆς Ἐπαρχίας Προκοννήσου. Κατὰ τὰς διηγήσεις τῶν ἐντοπίων τὸ χωρίον ἀρχαιότερον ἦτο ἐκτισμένον ἐπὶ ὑψώματος (ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα σκοπιά=παρατηρητήριον), κατὰ τοὺς μετέπειτα δὲ χρόνους, ἄγνωστον διὰ ποίους λόγους, οἱ κάτοικοι συνωκίσθησαν εἰς τὴν παραλίαν.

 

Πρὸ τοῦ ἐκπατρισμοῦ τὰ Σκοπιὰ εὑρίσκοντο εἰς ἀκμήν. Ἔμποροι δὲ ὡς οἱ Κ. Χατζῆ-Τσοῦρος, ἀδελφοὶ Μαραγκοῦ καὶ Μάγκου, Ἀναγνώστης Βαλσαμίδης, ἀδελφοὶ Χατζῆ-Γεωργίου, Κ. Πριακωνᾶ, Χατζῆ-Παναγιώτης κ.ἄ. ἐγένοντο ἱκανοὶ καὶ σπουδαῖοι παράγοντες τῆς ἐν τῇ Κοινότητι καθόλου προόδου.Τὰ Σκοπιὰ ὑπῆρξαν ἡ πατρὶς πολλῶν Κληρικῶν τιμηθέντων διὰ τῶν ἀνωτάτων ἀξιωμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς Μητροπολίτας ἀνεδείχθησαν οἱ Σωφρόνιος, Ἰγνάτιος, Νικηφόρος, Διονύσιος καὶ Σωφρόνιος Χρηστίδης ὁ νεώτερος.

 

Κατὰ τὴν παράδοσιν καὶ ἡ ἐν λόγῳ εἰκὼν ἀνάγεται εἰς τὸν Εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν. Εἰς τὸ ὄπισθεν μέρος τῆς εἰκόνος εἶναι ζωγραφισμένη ἡ Σταύρωσις τοῦ Κυρίου μὲ κηρομαστίχη.

 

Ὅταν κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ, ἔλαβε χώραν ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφή, τότε καὶ οἱ κάτοικοι τῶν Σκουπιῶν ἔφεραν μαζί των, ὡς θησαυρὸν πολύτιμον καὶ ἱερὸν κειμήλιον τὴν θαυματουργὸν εἰκόνα τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, τῆς προστάτιδος τῶν χριστιανῶν. Τὸν Αὔγουστον τοῦ 1922 ἀπὸ τὸ χωριὸ Σκουπιὰ μέχρι τὸ πλοῖο (Πασᾶ-λιμάνι) τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας μετέφερε ἡ δεκαεξαέτις τότε Βασιλεία Τσακάλου (Χατζῆ-Γεωργίου). Μεταβαίνουσα κάθε μέρα πρὸς προσκύνησι, θεώρησε ἱερὸν καθῆκον της τὴν μεταφορὰν τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος.

Εἶτα μετεφέρθη ἡ ἁγία εἰκὼν μὲ τὸ ἱστιοφόρον «Ἅγιος Νικόλαος», πλοιαρχούντων τῶν Κωνσταντίνου Τσακάλου καὶ Κυριάκου Πριακωνᾶ, κατοίκων Σκουπιῶν, εἰς Μοῦδρον Λήμνου, ὅπου καὶ ἐγένετο προσωρινὴ ἐγκατάστασις τῶν κατοίκων. Εἰς Μοῦδρον παρεδόθη ἡ εἰκὼν εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπιτροπὴν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» καὶ παρέμεινεν μέχρι τέλους τοῦ Σεπτεμβρίου 1933.

Ἀρχὰς ὅμως Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους καὶ μὲ τὰς ἐνεργείας τῶν ἐκ τῶν Νέων Ῥόδων, Ἀμμουλιανῆς καὶ Οὐρανουπόλεως Χαλκιδικῆς ἐγκατεστημένων Σκουπιωτῶν παρελήφθη ἐκ Μούδρου ἡ θαυματουργὸς εἰκὼν καὶ ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ εἴδη, παρὰ τοῦ πλοιάρχου Κυριάκου Ἰωακεὶμ Πριακωνᾶ, διὰ τοῦ πλοίου του «Ἅγιος Γεώργιος», καὶ τὰ παρέδωσε εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπιτροπὴν Νέων Ῥόδων. Τοῦτο ἐμφαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐπίσημον ἀπόδειξιν παραλαβῆς τῆς 9ης Ὀκτωβρίου 1933.

(κείμενο του Γεωργίου Κυριάκου Πριακωνᾶ, 1933)

Στιγμιότυπο από τις 23/8/1958, στη γιορτή της θαυματουργής εικόνας των Νέων Ρόδων (Αρχείο "Κυττάρου").

halkidikinews.gr

 

 

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Νέα Μουδανιά

Email: info@halkidikinews.gr


To halkidikinews.gr είναι το πρώτο ειδησεογραφικό site στο νομό Χαλκιδικής και καθημερινά, από τον Μάιο του 2006, σας μεταφέρει αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα τις ειδήσεις στη Χαλκιδική.

 

Κοινωνικά Δίκτυα