Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020

Ε Επικαιρότητα

Υπερσύγχρονα μηχανήματα στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής από το κληροδότημα Ιωάννη Κατσάνη

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Το Νοσοκομείο Χαλκιδικής αξιοποιεί το κληροδότημα Ιωάννη Κατσάνη και μετά την έκδοση της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Υγείας με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής», προϋπολογιστικής δαπάνης 553.000,00 ευρώ, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής.

 

Η περιουσία του Ιωάννη Κατσάνη του Χριστοδούλου υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αφέθηκε με την από 10/10/1982 διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αρ. 141/10-2-1989 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής έγιναν οι εξής προμήθειες: 

 

  • Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσεως προϋπολογιστικής δαπάνης 55.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και κατακυρώθηκε στο ποσό των 46.500,00 € με Φ.Π.Α.. Ο Υπερηχοτομογράφος παρελήφθη, τοποθετήθηκε στο Ακτινολογικό Εργαστήριο και τέθηκε σε λειτουργία.
  • Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό, DR (με ανάρτηση οροφής) προϋπολογιστικής δαπάνης 230.000,00 € με Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και κατακυρώθηκε στο ποσό των 186.000,00 € με Φ.ΠΑ.. Το ακτινογραφικό συγκρότημα παραδόθηκε και από τις 5/11/2019 εξειδικευμένο προσωπικό από την Ελβετία ανέλαβε την εγκατάσταση του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Στην συνέχεια εξειδικευμένο προσωπικό από την Γερμανία θα το θέσει σε λειτουργία σε μία εβδομάδα.
  • Εξοπλισμός νεκροθαλάμου (ψυγείο έξι -6- θέσεων, μηχανισμός ανύψωσης σωμάτων, φορεία μεταφοράς σωμάτων, τράπεζα περιποίησης σωμάτων), προϋπολογιστικής δαπάνης 40.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στο ποσό των 39.680,00 € με Φ.Π.Α. Στο χώρο του Νοσοκομείου  έγιναν εργασίες (αποξήλωση παλιών υλικών, αντικατάσταση πλακιδίων, ανακατασκευή υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου, επιδιόρθωση δομικών επιφανειών, ελαιοχρωματισμός τοίχων και οροφής, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, κατασκευή εποξειδικού δαπέδου) ποσού 9.932,55 € με ΦΠΑ εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και τέθηκε σε λειτουργία.

Επίσης: 

α) Δύο κλίβανοι ατμού με ατμογεννήτρια (έως 450 lt) προϋπολογιστικής δαπάνης 200.000,00 € με Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης προδικαστικής προσφυγής κατά του πρακτικού τεχνικών δικαιολογητικών συμμετοχής.

β) Λοιπός εξοπλισμός προϋπολογιστικής δαπάνης 28.000,00 € με Φ.Π.Α.. Θα προκηρυχθεί μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την εγκατάσταση των κλιβάνων ατμού με ατμογεννήτρια.

 

Επιπλέον εκδόθηκαν εγκρίσεις σκοπιμότητας για:

  • Προμήθεια ενός (1) αυτόματου διαθλασίμετρου – κερατόμετρου, μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, για τις ανάγκες των Ε.Ι. του Οφθαλμολογικού, προϋπολογιστικής δαπάνης 8.500,00 € με Φ.Π.Α». Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και κατακυρώθηκε στο ποσό των 8.494,00 € με Φ.Π.Α.. Το διαθλασίμετρο – κερατόμετρο θα παραδοθεί εντός των ημερών και θα καλύψει τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού Εξωτερικού Ιατρείου.
  • Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, προϋπολογιστικής δαπάνης 170.084,00 € με Φ.Π.Α..
  • Προμήθεια ενός αναπνευστήρα, προϋπολογιστικής δαπάνης 8.000,00 € με Φ.Π.Α.
  • Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κλίνες απλές, τραπεζοτουαλέτες, κομοδίνα) προϋπολογιστικής δαπάνης 32.385,00 € με Φ.Π.Α..
  • Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, προϋπολογιστικής δαπάνης 172.680,00 € με Φ.Π.Α..
  • Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη προϋπολογιστικής δαπάνης 147.000,00 € με Φ.Π.Α..
  • Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Χαλκιδικής, μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, προϋπολογιστικής δαπάνης 562.950,00 € με Φ.Π.Α..

 

Επισημαίνεται πως με τα υπ’ αρ. πρωτ. 10533/2-8-2019, 10604/5-8-2019, 11702/4-9-2019, 12346/19-9-2019 και 12913/1-10-2019 έγγραφα μας ζητήσαμε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών την κατάθεση, σε τραπεζικό λογαριασμό του Γ.Ν. Χαλκιδικής, του ποσού του 1.093.099,00 €, συνολικά, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Β2 έως Β7), προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες από το γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου.

 

Τέλος εκκρεμεί η έκδοση έγκρισης σκοπιμότητας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια ενός Αξονικού Τομογράφου, προϋπολογιστικής δαπάνης 380.000,00 € με ΦΠΑ. Μετά την έκδοση της απόφασης θα αποσταλεί αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάθεση του ποσού αυτού προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Νέα Μουδανιά

Email: info@halkidikinews.gr


To halkidikinews.gr είναι το πρώτο ειδησεογραφικό site στο νομό Χαλκιδικής και καθημερινά, από τον Μάιο του 2006, σας μεταφέρει αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα τις ειδήσεις στη Χαλκιδική.

 

Κοινωνικά Δίκτυα