Κυριακή, 09 Μαϊος 2021

Ε Επικαιρότητα

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η κατασκευή βιολογικού Παραλίας Διονυσίου

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάχθηκε η κατασκευή του έργου: “KATAΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ” προϋπολογισμού 4.983.000,00 € με συνοδά υποέργα τη δαπάνη ηλεκτροδότησης ποσού 30.000,00 €.Το αντικείμενο της κύριας εργολαβίας περιλαμβάνει:

Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης με αναρρόφηση (Vacuum) από πολυαιθυλένιο, Φ 90 ως Φ 250 ενδεικτικού μήκους 6.860 μέτρα, με τουλάχιστον 120  φρεάτια αναρρόφησης διπλού θαλάμου, με βαλβίδα κενού που θα διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και λοιπό κατάλληλο εξοπλισμό.

Δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2 στο υφιστάμενο βαρυτικό αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου μήκους 1.160 μέτρων διαμέτρου 140χλστ.

Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό Αντλιοστάσιο VS-2 με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και την αναβάθμιση του υφισταμένου αντλιοστασίου Διονυσίου έτσι ώστε να δεχτεί και να προωθήσει προς την Ε.Ε.Λ. λύματα και από τις περιοχές Πορταριανών και Μουριών.

Επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων που αφορά σε έργα διαμόρφωσης και διευθέτησης του χώρου, σε έργα εξυγίανσης εδάφους, σε εκσκαφές και αντιστηρίξεις με τις απαιτούμενες αντλήσεις, στην κατασκευή θεμελίων και ανωδομής δεξαμενών με τις απαραίτητες στεγανώσεις, στην κατασκευή σωληνώσεων, φρεατίων κλπ. έργων αυλής, στα έργα υποδομής (επεκτάσεις υφιστάμενων δικτύων) σε όλο τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των έργων προεπεξεργασίας, δεξαμενής εξισορρόπησης, βιολογικής βαθμίδας με μονάδα μεμβρανών (MBR), συγκέντρωσης λάσπης, ηλεκτρολογικών έργων με αυτοματισμούς. Πλήρως κατασκευασμένα και λειτουργικά έργα αυτοματισμού για τα αντλιοστάσια, έργα αναρρόφησης και Εγκαταστάσεως Επεξεργασίας Λυμάτων.

Σημειώνεται ότι η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που θα κατασκευασθεί στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας θα μπορεί να εξυπηρετήσει και τον μελλοντικό επιπρόσθετο πληθυσμό του παραλιακού οικισμού των Φλογητών. Επιπρόσθετα έχουν ωριμάσει οι μελέτες που αφορούν σε μελλοντικές επεκτάσεις της ΕΕΛ ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι οικισμοί Πορταριάς  - Διονυσίου και τα Πορταριανά.

Σε επόμενο στάδιο θα σταλούν στην αρμόδια διαχειριστική αρχή επικαιροποιημένα τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες προεγκρίσεις και να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου.

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Νέα Μουδανιά

Email: info@halkidikinews.gr


To halkidikinews.gr είναι το πρώτο ειδησεογραφικό site στο νομό Χαλκιδικής και καθημερινά, από τον Μάιο του 2006, σας μεταφέρει αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα τις ειδήσεις στη Χαλκιδική.

 

Κοινωνικά Δίκτυα