Τετάρτη, 12 Μαϊος 2021

Ε Επικαιρότητα

Previous Next

Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής έργων συλλογής λυμάτων της Ν.Τρίγλιας

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του βιολογικού της Νέας Τρίγλιας, ενός έργου με προϋπολογισμό περίπυο 6 εκατ. ευρώ.  Το έργο αφορά την κατασκευή κεντρικού και συλλεκτήριων αγωγών μεταφοράς λυμάτων προς το αντλιοστάσιο Α3 και περιλαμβάνει:

-    την κατασκευή κεντρικού αγωγού (αγωγός μεταφοράς λυμάτων), κύριων βασικών και δευτερευόντων αγωγών συνολικού μήκους περίπου 24.800,00 m από σωλήνες PVC σειράς 41 διαφόρων διατομών.
-    την τοποθέτηση 567 προκατασκευασμένων φρεατίων επίσκεψης - συμβολής στο σύστημα των αγωγών.
-    την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων, από σωλήνες  PVC σειράς 41 μήκους περίπου 5.600 m.
-    την διέλευση του βασικού αγωγού Φ12.26 - Φ12, κάτω από την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, η οποία θα γίνει με τη μέθοδο της εφαρμογής τεχνικών δονητικής διείσδυσης.
-    τον εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα του αγωγού μεταφοράς λυμάτων που διέρχεται κάτω από το ρέμα της Τρίγλιας.
-    τις καθαιρέσεις - αποξηλώσεις των πλακοστρώσεων και την αποκατάσταση των πεζοδρομίων και των κρασπεδώσεων.


Στη φάση έχουν ολοκληρωθεί:

1.    Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης το οποίο διέρχεται από αγροτικές οδούς
2.    Εσωτερικό δίκτυο βαρύτητας μήκους περίπου 19.200m εντός του οικισμού της Ν.Τρίγλιας και της αποκατάστασης, πλέον, σχεδόν όλων των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και των τσιμεντοστρώσεων πλην ελαχίστων ορισμένων, που για κατασκευαστικούς λόγους θα ασφαλτοστρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και, σε κάθε περίπτωση, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες εργασιών και κατασκευής του έργου.

Στο εναπομείναν υπό κατασκευή δίκτυο πραγματοποιούνται εκσκαφές βάθους ορισμένου από τη μελέτη εφαρμογής σε εδάφη τα οποία χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σκληρού βράχου. Κατόπιν, πραγματοποιείται επίχωση με άμμο ορισμένου πάχος σύμφωνα με τη διατομή της μελέτης και ο εγκιβωτισμός σε αυτή και η κατάλληλη σύνδεση των προδιαγεγραμμένων στη μελέτη αγωγών μεταφοράς λυμάτων. Τοποθετείται πλέγμα (ταινία) επισήμανσης υπόγειων αγωγών δικτύων και στη συνέχεια τα ορύγματα επιχώνονται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και με θραυστό υλικό λατομείου. Η επίχωση των ορυγμάτων ολοκληρώνεται με βάση οδοστρωσίας (θραυστά αδρανή υλικά) η οποία, πριν από την ασφαλτόστρωση, φρεζάρεται σε βάθος τουλάχιστον 5cm και συμπυκνώνεται.

 Τέλος, εφαρμόζεται ασφαλτική προεπάλειψη και διάστρωση του ασφαλτομίγματος. Αντιστοίχως, στους τσιμεντόδρομους, γίνεται διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 και πάχους το λιγότερο ίσου με του υφισταμένου.

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Νέα Μουδανιά

Email: info@halkidikinews.gr


To halkidikinews.gr είναι το πρώτο ειδησεογραφικό site στο νομό Χαλκιδικής και καθημερινά, από τον Μάιο του 2006, σας μεταφέρει αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα τις ειδήσεις στη Χαλκιδική.

 

Κοινωνικά Δίκτυα