Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Ε Επικαιρότητα

Γενική Συνέλευση στο Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Το «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Α.Ε.»,  συγκαλεί τα μέλη  σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, στις 18.00, στην αίθουσα του Δημαρχείου Πολυγύρου, καλώντας τους Μετόχους να παραβρεθούν.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.
  • Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
  • Απονομή πιστοποιητικών ΤΣΠ σε μετόχους.
  • Βιωσιμότητα Δικτύου.
  • Λήψη απόφασης για συνέχιση ή λύση - εκκαθάριση της εταιρείας.